Instruktor sportu
Żeglarstwo
Chcesz trenować nowych mistrzów ???
 Kurs instruktora żeglarstwa daje możliwość legalnego zatrudnienia m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych  i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych. Ponadto osoba posiadająca ww. kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych zawodników.  Kurs uzupełniający przeznaczony jest dla osób posiadających patenty instruktorskie jednego z wymienionych stowarzyszeń PZŻ, PZMWiNW, ISSA. Celem tych kursów jest uzupełnienie posiadanej już wiedzy instruktorskiej i zdobycie tytułu i uprawnień Instruktora Sportu odpowiednio w dyscyplinach: żeglarstwo

INSTRUKTOR SPORTU, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145) są uprawnieniami zawodowymi, w przeciwieństwie do uprawnień instruktorskich PZŻ, PZMiNW oraz ISSA, które są uprawnieniami "federacyjnymi" nadawanymi przez stowarzyszenia.

Instruktor sportu ma prawo samodzielnie, w zespole lub na zlecenie trenera prowadzić ćwiczenia i treningi na szczeblu podstawowym w określonej dyscyplinie
i konkurencji sportu, w celu ogólnego 

W sezonie 2022 proponujemy 2 FORMUŁY kursów INSTRUKTORSKICH 
* Kurs INTENSYWNY 8 dniowy 

*  Kurs  10 Dniowy z czasem na naukę WŁASNĄ Z możliwością praktyk w weekendy  I sprawdzeniem swoich możliwości 


SUPER PROMOCJA
DWA SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE W CENIE 1999 ZŁ 

Inwestycja w kadrę gwarancją najwyższej jakości szkolenia!!!

Na naszych kursach instruktorskich uzyskacie możliwość odpracowania nawet 70% ceny kursu na szkoleniach i obozach organizowanych przez SKYSAIL.
Co roku dokładamy najwyższych starań, aby nasza młoda kadra posiadła wiedzę  i umiejętności, dzięki którym nasza znajomość zaowocuje wieloletnią współpracą!

DOŁĄCZ DO ZAŁOGI SKYSAIL!!!


* KURS INTENSYWNY 8 DNIOWY

Kurs intensywny odbywa się od  soboty do soboty włącznie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne są organizowane w zależności od warunków pogodowych tak aby przyszli instruktorzy mogli uzyskać jak najwięcej wiedzy teoretycznej i praktyki.  

Plan zajęć

ISŻ 1 - 2022


23 - 24 kwietnia godziny : 09 - 18
25 - 29 kwietnia godziny :  15 - 19
30  kwietnia: egzamin 

KURS ISŻ I

ISŻ 1 - 2022

termin: 23 - 31 kwietnia 2022


KURS RUSZY PRZY ZAŁODZE MIN 4 OSOBOWEJ

PLAN ZAJĘĆ
ISŻ 2 - 2022


04 - 05 czerwca  godziny : 09 - 18
06 - 10 czerwca  godziny :  15 - 19
11 czerwca : egzamin

KURS ISŻ II

ISŻ 2 - 2022

termin: 04 - 12 czerwca 2022


KURS RUSZY PRZY ZAŁODZE MIN 4 OSOBOWEJ

*  KURS  10 DNIOWY Z CZASEM NA NAUKĘ WŁASNĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ PRAKTYK W WEEKENDY  I SPRAWDZENIEM SWOICH MOŻLIWOŚCI

Kurs  10 dniowy odbywa się od  poniedziałku y do piątku. Zajęcia teoretyczne i praktyczne są organizowane w zależności od warunków pogodowych tak aby przyszli instruktorzy mogli uzyskać jak najwięcej wiedzy teoretycznej i praktyki. W weekendy istnieje możliwość praktyki   i sprawdzenia się w roli instruktora. 


PLAN ZAJĘĆ

ISŻ 3 - 2022


11 - 15 lipca   godziny : 15 - 20 
18 - 22 lipca  godziny :  15 - 20
23 lipca : egzamin

 KURS ISŻ III

ISŻ 3 - 2022

termin: 11 - 22 lipca  2022


KURS RUSZY PRZY ZAŁODZE MIN 4 OSOBOWEJ

PLAN ZAJĘĆ

ISŻ 4 - 2022

 08 -12  sierpnia godziny : 15 - 20
15 -19 sierpnia lipca  godziny :  15 - 20
20 sierpnia  : egzamin

.

KURS ISŻ IV

ISŻ 4 - 2022

termin: 08-20 sierpnia  2022


KURS RUSZY PRZY ZAŁODZE MIN 4 OSOBOWEJ

Cena kursu zawiera:

 • realizację programu szkolenia
 • materiały dydaktyczne
 • usługi wykwalifikowanej kadry
 • profesjonalną organizację szkolenia
 • paliwo do jachtu
 • opłaty portowe

Cena kursu nie zawiera:

 • opłat egzaminacyjnych 350 zł
 • wydanie patenty 50 zł
 • wydanie duplikatu 50 zł
 • noclegu
 •  wyżywienia
 • dojazdu do i z portu zaokrętowania 

Wymagania przystąpienia do egzaminu:

 •  ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu)
 •  posiada co najmniej średnie wykształcenie
 •  posiada stopień żeglarza jachtowego 
 •  zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający do szkolenia,
 •  posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Program Kursu:

 • Wybrane pojęcia z psychologii, dydaktyki i metodyki.
 • Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych.
 • Przepisy państwowe i związkowe PZŻ.
 • Zagadnienia ogólnożeglarskie.
 • Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych i prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych.
 • Teoria żeglowania.
 • Doskonalenie technik manewrowania jachtem żaglowym.
 • Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego.
 • Organizacja i zasady prowadzenia egzaminu żeglarskiego.
 • Przepisy regatowe.
 • Praktyka regatowa.
 • Zasady treningowe.

                                                   Informacje i zapisy:     kursy@skysail.pl     tel. +48 535-000-092

0

Koszyk